วิธีการดาวน์โหลดติดตั้ง Galaxy slot

วิธีการเข้าเล่นมี 2 ช่องทาง ดังนี้

แบบที่ 1 คือทำการดาวน์โหลดติดตั้งเกมส์ไว้บนคอมพิวเตอร์ (PC)

แบบที่ 2 คือทำการดาวน์โหลดติดตั้งเกมส์ไว้บนมือถือ (Android)